AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong số các đặc điểm của chân khớp thì các đặc điểm nào quyết định nhất đến sự phân bố rộng rãi của chân khớp?

  • A. Có lớp vỏ kitin.
  • B. Chân khớp và phân đốt linh hoạt
  • C. Có lớp vỏ kitin,.Chân khớp và phân đốt linh hoạt           
  • D. Đôi cánh dài, đẹp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>