AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình phát triển của thai nhi, sự phân hoá giới tính kết thúc khi nào ?

  • A.

   Tuần thứ 12

  • B. Tuần thứ 7
  • C. Tuần thứ 9
  • D. Tuần thứ 28

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>