• Câu hỏi:

  Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN polimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn ADN

  • A. di chuyển một cách ngẫu nhiên.
  • B. chiều từ 3' đến 5' trên mạch này và chiều từ 5' đến 3' trên mạch kia.
  • C. luôn theo chiều rừ 3' đến 5'.
  • D. luôn theo chiều từ 5' đến 3'.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN polimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn ADN luôn theo chiều rừ 3' đến 5' do enzim ADN polimeraza chỉ có khả năng tổng hợp mạch mới theo chiều rừ 5' đến 3'

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC