ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN polimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn ADN

  • A. di chuyển một cách ngẫu nhiên.
  • B. chiều từ 3' đến 5' trên mạch này và chiều từ 5' đến 3' trên mạch kia.
  • C. luôn theo chiều rừ 3' đến 5'.
  • D. luôn theo chiều từ 5' đến 3'.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong quá trình nhân đôi, enzim ADN polimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn ADN luôn theo chiều rừ 3' đến 5' do enzim ADN polimeraza chỉ có khả năng tổng hợp mạch mới theo chiều rừ 5' đến 3'

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43942

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1