• Câu hỏi:

  Trong quá trình hình thành màu xanh lục ở các loài sâu ăn lá, quá trình đột biến và quá trình giao phối đã dẫn đến kết quả:

  • A. Chỉ có những cá thể có màu xanh lục mới có điều kiện tồn tại và phát triển
  • B. Tích luỹ những biến dị có lợi và đào thải những biến dị có hại
  • C. Làm cho các cá thể trong quần thể loài sâu này không đồng nhất về màu sắc
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC