AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong Powerpoint có thể tạo một bản trình diễn mới từ:

  • A. Sử dụng một trình diễn trống (Use Blank)
  • B. Sử dụng một trình diễn có sẵn (Design Template)
  • C. Sử dụng một trình dựa trên một trình diễn có sẵn
  • D. Tất cả các phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>