AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phòng thí nghiệm oxi được điều chế bằng cách nào sau đây?

  • A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
  • B. Điện phân nước.
  • C. Điện phân dung dịch NaOH.
  • D. Nhiệt phân KClO3 với xúc tác MnO2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>