YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có?

  • A. Một liên kết đơn
  • B. Một liên kết đôi
  • C. Một liên kết ba
  • D. Hai liên kết đôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13227

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA