• Câu hỏi:

  Trong  những quyền và nghĩa vụ sau đây quyền và nghĩa vụ nào là thiêng liêng và cao quý nhất đối với mỗi công dân? 

  • A. Bảo vệ Tổ quốc
  • B. Nộp thuế cho nhà nước
  • C. Lao động
  • D. Học tập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC