ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng:

  • A. Chất béo không tan trong nước
  • B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ
  • C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố
  • D. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic  mạch cacbon dài, không phân nhánh.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 63

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1