AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những năm gần đẩy, nước ta đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động là vì 

   

  • A. Giúp phân bố lại dân cư và nguồn lao động   
  • B. Góp phần đa dạng hóa các hoạt động sản xuất   
  • C. Hạn chế tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm   
  • D. Nhằm đa dạng các loại hình đào tạo 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>