• Câu hỏi:

  Trong những động vật sau nhóm con nào thuộc lớp giáp xác?

  • A. Cua biển, nhện , ngựa trời
  • B. Tôm sông, nhện ,sò.
  • C. Rươi, mọt ẩm ,châu  chấu               
  • D. Rận nước, sun , tôm              

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC