AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong nhóm halogen theo chiều tăng đần của điện tich hạt nhân từ flo đến iot thì:

  • A. Độ âm điện tăng dần.
  • B. Bán kính nguyên tử giảm dần.
  • C. Tính oxi hóa giảm dần.
  • D. Tính khử giảm dần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>