AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm A(2; 3), B(5; -1), C(7; -9). Chu vi của tam giác ABC bằng

  • A. \(18 + 2\sqrt 17 \)
  • B. \(5 + 2\sqrt 17 \)
  • C. \(18 + 2\sqrt 19 \)
  • D. \(19 + 2\sqrt 17 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  AB = \sqrt {{{\left( {5 - 2} \right)}^2} + {{\left( { - 1 - 3} \right)}^2}}  = 5\\
  AC = \sqrt {{{\left( {7 - 2} \right)}^2} + {{\left( { - 9 - 3} \right)}^2}}  = 3\\
  BC = \sqrt {{{\left( {7 - 5} \right)}^2} + {{\left( { - 9 + 1} \right)}^2}}  = 2\sqrt {17} \\
  2p = \frac{{AB + BC + AC}}{2} = 18 + 2\sqrt {17} 
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>