YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng cho đoạn thẳng AB = 2a (a > 0). Tập hợp các điểm M thỏa mãn \(\overrightarrow {MA} .\overrightarrow {MB} \)=24a2 là

  • A. Đường tròn bán kính bằng a và có tâm là trung điểm của AB
  • B. Đường tròn bán kính bằng 2a và có tâm là trung điểm của AB
  • C. Đường tròn bán kính bằng 3a và có tâm là trung điểm của AB
  • D. Đường tròn bán kính bằng 5a và có tâm là trung điểm của AB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>