AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, ở một trường kết quả số thí sinh đạt danh hiệu xuất sắc như sau: Về môn Toán: 45 thí sinh; Về môn Vật lý: 36 thí sinh; Về môn Văn: 43 thí sinh; Về môn Toán hoặc môn Vật lý: 72 thí sinh;  Về môn Toán hoặc môn Văn: 74 thí sinh; Về môn Vật lý hoặc môn Văn: 65 thí sinh;  Về cả 3 môn: 4 thí sinh. Vậy có bao nhiêu học sinh nhận được danh hiệu xuất sắc về: Hai môn?

  • A. 9
  • B. 18
  • C. 22
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  +) \(n(T \cap L) = 45 + 36 - 72 = 9\)

       \(n(L \cap V) = 43 + 36 - 65 = 18\)

       \(n(T \cap V) = 45 + 43 - 74 = 4\)

  +) Số học sinh nhận được danh hiệu xuất sắc về:

  Hai môn là \(9 + 18 + 4 - 3.3 = 22\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>