AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong kĩ thuật giâm cành, để có kết quả tốt người ta thường tác động hoocmon sinh trưởng 
  nào?

  • A. Chỉ có auxin
  • B. Auxin và xitokinin
  • C. Auxin và giberelin
  • D. Giberelin và xitokinin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA