AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC biết \(A(5;1;3),B(1;6;2),C(5;0;4).\) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

  • A. \(G\left( {\frac{{11}}{3};3;7} \right)\)
  • B. \(G\left( {\frac{{11}}{3}; - \frac{7}{3};3} \right)\)
  • C. \(G\left( {\frac{{11}}{3};\frac{7}{3};3} \right)\)
  • D. \(G\left( {\frac{{11}}{3};\frac{7}{2};3} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trọng tâm của tam giác ABC có tọa độ là \(G\left( {\frac{{5 + 1 + 5}}{3};\frac{{1 + 6 + 0}}{3};\frac{{3 + 2 + 4}}{3}} \right) = G\left( {\frac{{11}}{3};\frac{7}{3};3} \right).\) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>