YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng \(\left( P \right):2x + z - 3 = 0\)  và \(\left( Q \right):3x - 2y + 6 = 0\). Gọi \(\Delta\) là giao tuyến của \((P )\) và \((Q )\). Tìm Vectơ chỉ phương của đường thẳng \(\Delta\).

  • A.  \(\overrightarrow u = \left( {2; - 3;4} \right)\)
  • B.  \(\overrightarrow u = \left( { - 2; - 3;4} \right)\) 
  • C.  \(\overrightarrow u = \left( {2; - 3; - 4} \right)\) 
  • D.  \(\overrightarrow u = \left( { - 2; - 3; - 4} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi \(\overrightarrow u\) là VTCP của \(\Delta\)

  Mặt phẳng \((P )\) có vectơ pháp tuyến là \(\overrightarrow {{n_1}} = \left( {2;0;1} \right)\) và mặt phẳng \((Q)\) có vectơ pháp tuyến là  \(\overrightarrow {{n_2}} = \left( {3; - 2;0} \right)\) \(\Rightarrow \overrightarrow u = k\left[ {\overrightarrow {{n_1}} ,\overrightarrow {{n_2}} } \right] = k\left( { - 2; - 3;4} \right),(k\ne 0)\)

  Với k=1 ta có \(\vec u = \left( { - 2; - 3;4} \right).\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA