MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho \(A\left( {1;0;2} \right),B\left( {1;1;1} \right),C\left( {2;3;0} \right).\) Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC).

  • A. \(\overrightarrow {{n_1}} = (1;1;1)\)
  • B. \(\overrightarrow {{n_2}} = (1; - 1; - 1)\)
  • C. \(\overrightarrow {{n_3}} = ( - 1; - 1;1)\)
  • D. \(\overrightarrow {{n_4}} = (1; - 1;1)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi \(\vec{n}\) là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC). Khi đó: \(\overrightarrow n = k\left[ {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} } \right] = k\left( {1; - 1; - 1} \right)\,\,(k \in\mathbb{R} )\)

  Chọn \(k = 1 \Rightarrow \overrightarrow n = (1; - 1; - 1).\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA