• Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có \(A\left( {1;1;1;} \right),B\left( {1;2;1} \right),C\left( {1;1;2} \right)\) và \(A'\left( {2;2;1} \right)\). Viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm A, B, C, A'?

  • A. \({x^2} + {y^2} + {z^2} - 3x - 3y + 3z + 6 = 0\)
  • B. \({x^2} + {y^2} + {z^2} + 3x - 3y - 3z + 6 = 0\)
  • C. \({x^2} + {y^2} + {z^2} - 3x - 3y - 3z + 6 = 0\)
  • D. \({x^2} + {y^2} + {z^2} - 3x - 3y - 3z - 6 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC