YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có \(A\left( {1;1;1;} \right),B\left( {1;2;1} \right),C\left( {1;1;2} \right)\) và \(A'\left( {2;2;1} \right)\). Viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm A, B, C, A'?

  • A. \({x^2} + {y^2} + {z^2} - 3x - 3y + 3z + 6 = 0\)
  • B. \({x^2} + {y^2} + {z^2} + 3x - 3y - 3z + 6 = 0\)
  • C. \({x^2} + {y^2} + {z^2} - 3x - 3y - 3z + 6 = 0\)
  • D. \({x^2} + {y^2} + {z^2} - 3x - 3y - 3z - 6 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 42110

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA