• Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (D) có phương trình là: \(\left\{ \begin{array}{l} x = 2 - t\\ y = 1 + 2t\\ z = - 3 \end{array} \right.\) và điểm \(A\left( { - 2;0;1} \right)\). (P) có phương trình: \( - x + 2y - 2 = 0\). Tìm tọa độ giao điểm của mặt phẳng (P) và đường thẳng (d)

  • A. \(N\left( {4;3;3} \right)\)
  • B. \(N\left( {4;3;0} \right)\)
  • C. \(N\left( {4;-3;-3} \right)\)
  • D. \(N\left( {4;3;-3} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC