AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho ba điểm \(A\left( {2;1;0} \right),B\left( {0;3;4} \right)\) và \(C\left( {5;6;7} \right)\). Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

  • A. \(\frac{{5\sqrt 6 }}{2}\)
  • B. \(\frac{{5\sqrt 7 }}{3}\)
  • C. \(\frac{5}{3}\)
  • D. \(\frac{{5\sqrt 6 }}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>