• Câu hỏi:

  Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây đóng vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng?

  • A. Sinh vật tiêu thụ bậc 2
  • B. Sinh vật phân huỷ
  • C. Sinh vật tiêu thụ bậc 1
  • D. Sinh vật tự dưỡng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC