AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hệ Mặt Trời các hành tinh:

  • A. Chiếm tuyệt đại đa số khối lượng của cả hệ
  • B. Chiếm gần 1/2 khối lượng chung của cả hệ
  • C. Chiếm một phần rất nhỏ khối lượng chung của cả hệ
  • D. Chiếm khối lượng không đáng kể so với khối lượng chung của cả hệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>