AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong đèn hình của máy thu hình, các electron được tăng tốc bởi hiệu điện thế 25000 V. Hỏi khi electron đập vào màn hình thì vận tốc của nó bằng bao nhiêu ? Coi vận tốc ban đầu của electron nhỏ. Coi khối lượng của electron bằng 9,1.10-31 kg và không phụ thuộc vào vận tốc. Điện tích của electron bằng -1,6.10-19

  • A. 9,64.108 m/s      
  • B. 9,4.107 m/s      
  • C.  9.108 m/s   
  • D. 9,54.107 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Ta có \(\frac{1}{2}.m{v^2} = \frac{1}{2}mv_0^2 + qU\) 

  Ban đầu vận tốc của e nhỏ nên \({v_0} = 0\)  

  \( \Rightarrow qU = \frac{1}{2}.m{v^2} \Rightarrow v = \sqrt {\frac{{2qU}}{m}}  = 9,{4.10^7}m/s\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>