YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong dãy chất sau chất nào toàn muối  hidrocaacbonat:

  • A. NaHCO3, CaCO3, Mg(HCO3)2.
  • B. NaHCO3, CaCO3, Na2CO3.
  • C. NaHCO3, Mg(HCO3)2, KHCO3.
  • D. NaHCO3, Mg(HCO3)2, CaCO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  NaHCO3, Mg(HCO3)2, KHCO3.

  Các muối trong dãy phải có dạng: M(HCO3)n

  RANDOM

Mã câu hỏi: 11992

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA