• Câu hỏi:

  Trong công nghiệp, người ta điều chế oxi bằng cách

  • A.

   nhiệt phân KMnO4

  • B.

   nhiệt phân Cu(NO3)2

  • C.

   nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2

  • D. chưng cất phân đoạn không khí lỏng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC