ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ thì

  • A. Prôtêin ức chế không gắn vào vùng vận hành
  • B. Prôtêin ức chế không được tổng hợp
  • C. Sản phẩm của gen cấu trúc không được tạo ra
  • D. ARN-polimeraza không gắn vào vùng khởi động
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 333

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1