AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế (thống kê năm 2005), lao động chiếm tỉ trọng lớn nhất thuộc về khu vực 

   

  • A. Kinh tế Nhà nước   
  • B. Kinh tế ngoài Nhà nước   
  • C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài   
  • D. Kinh tế Nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>