AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong chân không, cho hai đường thẳng x,y song song và cách nhau 8cm. Đặt dòng điện thẳng cường độ I1=15A trùng với đường thẳng x. Muốn cảm ứng từ tại những điểm nằm trên đường thẳng y bằng 0 thì phải đặt thêm dòng điện thẳng cường độ I2=20A, nằm trong mặt phẳng (x,y), ngược chiều với dòng điện I1 và cách đường thẳng x một khoảng là 

  • A. 6cm 
  • B. 2cm
  • C. 8cm
  • D. 4cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>