YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong các phương trình chuyển động thẳng đều sau đây, phương trình nào biểu diễn chuyển động không xuất phát từ gốc toạ độ và ban đầu hướng về gốc toạ độ ? 

  • A. x = 25 + 30t.     
  • B.  x = 10 - 20t.  
  • C. x = -50t.   
  • D. x = -40 - 10t.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Phương trình chuyển động của vật là \(x = {x_0} + vt\).

  Chuyển động không xuất phát từ gốc tọa độ thì \({x_0} \ne 0\);

  Ban đầu vật hướng về gốc tọa độ ⇒  \({x_0} > 0;v < 0\) hoặc \({x_0} < 0;v > 0\).

  ⇒ Chọn đáp án x = 10 - 20t 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA