ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề?

  • A. Các em hãy cố gắng học tập!
  • B. Một tam giác cân thì mỗi góc đều bằng 60o phải không?
  • C. 3 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.
  • D. Ngày mai bạn có đi du lịch không?
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 41631

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1