ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng:

  • A. Dung dịch các amino axit có thể làm đổi màu quỳ tím sang đỏ hoặc sang xanh hoặc không làm đổi màu.
  • B. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang xanh.
  • C. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím.
  • D. Tất cả các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo ra hợp chất có màu tím.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Với aminoaxit tùy vào số nhóm NH2 và COOH mà quyết định xem môi trường là gì.
  Nếu số nhóm bằng nhau thì không đổi màu quỳ, NH2 > COOH thì quỳ xanh, NH2 < COOH quỳ hồng.
  + Chỉ có các peptit có từ hai liên kết peptit trở nên mói có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43458

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1