AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các kim loại đồng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất? 

  • A. Sắt           
  • B. Nhôm             
  • C. Bạc                    
  • D. Đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn C.

  Bạc dẫn điện tốt nhất

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>