AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai ?

  • A. \({T_{k + 1}} = C_n^k{a^{n - k}}{b^k}\)
  • B. \(C_n^k = C_n^{n - k}\)
  • C. \(C_{n - 1}^{k - 1} + C_{n - 1}^k = C_n^k\)
  • D. Khai triển  có \({\left( {a + b} \right)^n}\) số hạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA