• Câu hỏi:

  Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào sau đây không phải là sự bay hơi

  • A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.
  • B. Nước trong cốc càng lạnh
  • C. Nước trong cốc càng ít
  • D. Nước trong cốc càng nóng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC