AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các câu sau đây, câu nào là không đúng? 

  • A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực.
  • B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.
  • C. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.
  • D. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi hướng của lực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>