AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các biện pháp dưới đây biện pháp nào không phải là biện pháp đấu tranh sinh học

  • A. Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt những loài sinh vật có hại.
  • B. Sử dụng thiên địch.
  • C. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại.
  • D. Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sinh vật gây hại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA