AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong C cho phương trình bậc hai \(a{z^2} + bz + c = 0\) (*) , a\(\ne\)0 , \(\Delta = {b^2} - 4ac\) . Ta xét các mệnh đề : 
  1. Nếu \(\Delta\) là số thực âm thì phương trình (*) vô nghiệm 
  2. Nếu \(\Delta \ne\)0 thì  phương trình có 2 nghiệm số phân biệt
  3. Nếu \(\Delta\)= 0 thì phưong trình có 1 nghịệm  kép.
  Trong các mệnh đề trên :

  • A. Không có mệnh đề nào đúng
  • B. Có 1 mệnh đề đúng
  • C. Có 2 mệnh đề đúng
  • D. Có 3 mệnh đề đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>