AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong 100 ml rượu 450 có chứa:

  • A. 45 ml nước và 55 ml rượu nguyên chất. 
  • B. 45 ml rượu nguyên chất và 55 ml nước.
  • C. 45 gam rượu nguyên chất và 55 gam nước.
  • D. 45 gam nước và 55 gam rượu nguyên chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>