• Câu hỏi:

  Trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động xã hội ảnh hưởng đế

  • A. Sự phân bố các mạng lưới dịch vụ.
  • B. Nhịp điệu phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ.
  • C. Đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ.
  • D. Sức mua và nhu cầu dịch vụ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC