AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên sợi trục không có bao miêlin, xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác do

  • A. Mất phân cực đến tái phân cực rồi đảo cực
  • B. Đảo cực đến mất phân cực rồi tái phân cực
  • C. Mất phân cực đến đảo cực rồi tái phân cực
  • D. Mất phân cực đến tái phân cực rồi đảo cực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>