AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên một nồi cơm điện có ghi 220V-528W.  Tính điện trở dây nung của nồi khi nồi đang hoạt động bình thường.

  • A. 91,7Ω
  • B. 66,7Ω
  • C. 75Ω
  • D. 72Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cường độ định mức của dòng điện chạy qua dây nung của nồi là:

  Ta có: \(\wp  = UI \Rightarrow I\frac{\wp }{U} = \frac{{528}}{{220}} = 2,4{\rm{A}}\)

  Điện trở của dây nung khi nồi đang còn hoạt động bình thường là:

  \(R = \frac{U}{I} = \frac{{220}}{{2,4}} = 91,7{\rm{\Omega }}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>