AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên một can nhựa có ghi “2 lít”. Điều có có nghĩa là gì? 

  • A.  Can có thể đựng trên 2 lít.
  • B. ĐCNN của can là 2 lít.
  • C. Giới hạn chứa chất lỏng của can là 2 lít.
  • D. Cả A, B và C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>