• Câu hỏi:

  Trên biển Đông gió Đông Bắc thổi từ thời gian nào? 

  • A. Tháng 9 đến tháng 3
  • B. Tháng 10 đến tháng 4
  • C. Tháng 4 đến tháng 10
  • D. Tháng 11 đến tháng 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC