AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên ba tia Ox,Oy,Oz vuông góc với nhau từng đôi, lần lượt lấy các điểm A,B,C sao cho \(OA = a,{\rm{ }}OB = b,{\rm{ }}OC = c.\) Giả sử A cố định còn B,C thay đổi nhưng luôn luôn thỏa OA=OB+OC. Tính thể tích lớn nhất V.max của khối tứ diện OABC.

  • A. \({V_{\max }} = \frac{{{a^3}}}{6}.\)
  • B. \({V_{\max }} = \frac{{{a^3}}}{8}.\)
  • C. \({V_{\max }} = \frac{{{a^3}}}{24}.\)
  • D. \({V_{\max }} = \frac{{{a^3}}}{32}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>