AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trạng thái cân bằng của quần thể là trạng thái số lượng cá thể ổ định do

  • A. Sức sinh sản giảm, sự tử vong giảm
  • B. Sức sinh sản tăng, sự tử vong giảm
  • C. Sức sinh sản giảm, sự tử vong tăng
  • D. Sự tương quan giữa tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>