AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trai sống dinh dưỡng theo kiểu:

  • A. chủ động
  • B. thụ động
  • C. tích cực.
  • D. vừa chủ động vừa thụ động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>