• Câu hỏi:

  Trai giữ vai trò làm sạch nước vì:

  • A. Cơ thể lọc các cặn vẩn trong nước.
  • B. Lấy các cặn vẩn làm thức ăn. 
  • C. Tiết chất nhờn kết các cặn bã trong nước lắng xuống đáy bùn.
  • D. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC