AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh – Tiền Lê gồm

  • A. Sáu bộ: Binh, Hình, Công, Hộ, Lại, Lễ
  • B. Hai ban: văn ban và võ ban
  • C. Ba ban: Văn ban, Võ ban và Tăng ban
  • D. Vua, Lạc hầu, Lạc tướng và Bồ chính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>